فارسی | English
مشاوره رایگان: ۷۷۶۹۱۴۱۵-۰۲۱
بازگشت به بالا
 • خانه هوشمند
 • هوشمند سازی ساختمان
 • آی پی مدیا

سیستم BMS

سیستم BMS

طراحی، نظارت و اجرای کلیه سیستمهای BMS ، کنترل مصرف انرژی در موتورخانه ها و تاسیسات مکانیکی و اجرای محیط ایمن جهت جلوگیری از اتلاف انرژی

سيستم هاي کنترل هوشمند موتورخانه

در حال حاضر ميزان درجه حرارت آب گرم چرخشي و آب گرم مصرفي در موتورخانه‌ها بصورت دستي و تمام تنظيم درجه حرارت ترموستات ديگ و يا پمپ‌هاي سيرکولاسيون انجام مي‌گردد و معمولاً براي تمام مدت بر روي يک عدد ثابت قرار دارد. تغييرات دماي هوا در طول روز موجب افزايش يا کاهش دماي داخل ساختمان شده که نتيجه آن انحراف دماي داخل ساختمان از محدوده آسايش و مصرف بيهوده سوخت و انرژي مي باشد. همچنين در بسياري از ساختمان‌هاي غيرمسکوني با کاربري اداري- عمومي- آموزشي- تجاري که از فضاي ساختمان بصورت غيرپيوسته و تنها در بخشي از ساعات روز استفاده مي‌گردد و نيازي به کارکرد موتورخانه پس از اتمام ساعت کاري وجود ندارد. روش فعلي تنظيم دستي ترموستات ديگ‌ها و پمپ‌ها، قابليت اعمال خاموشي و يا کنترل تجهيزات در وضعيت آماده باش را ندارند.

سیستم BMS

بنابراين با توجه به عدم کارآيي دقيق و محدوديت‌هاي کنترلي ترموستات‌هاي دستي، ضرورت استفاده از سيستم هاي کنترل هوشمند موتورخانه به منظور :

 • راهبري و کنترل صحيح تجهيزات موتورخانه شامل مشعلها و پمپها
 • بهينه سازي و جلوگيري از مصرف بيهوده سوخت و انرژي الکتريکي
 • تثبيت محدوده آسايش حرارتي ساکنين ساختمان
 • کاهش استهلاک تجهيزات و هزينه هاي مربوطه
 • کاهش هزينه هاي سرويس- نگهداري تاسيسات حرارتي
 • کاهش توليد و انتشار آلاينده هاي زيست محيطي

آشکار مي گردد. اصول بهينه سازي مصرف سوخت و انرژي توسط سيستمهاي کنترل هوشمند موتوخانه مبتني بر کنترل گرمايش از مبداء و محل توليد انرژي حرارتي (موتورخانه) مي باشد. اين سيستم با دريافت اطلاعات از سنسورهاي حرارتي که در محلهاي زير نصب مي گردند :

 • ضلع شمالي ساختمان جهت اندازه گيري دماي سايه (حداقل دماي محيط خارج ساختمان)- کلکتور آب گرم چرخشي
 • خروجي منبع آب گرم مصرفي

لحظه به لحظه اطلاعات حرارتي موقعيتهاي فوق را اندازه گيري و با تشخيص هوشمند نياز حرارتي ساختمان تا برقراري شرايط مطلوب در تابستان يا زمستان تجهيزات حرارتي موتورخانه شامل مشعلها و پمپهاي آب گرم چرخشي را راهبري مي نمايد. بدين صورت مصارف گرمايشي (گرمايش- آب گرم مصرفي) نيز متناسب با نوع کاربري ساختمان مسکوني يا غيرمسکوني (اداري- عمومي- آموزشي- تجاري) تامين و کنترل مي شود.
صرفه جويي مصرف انرژي حاصل از عملکرد سيستم به دو دسته تقسيم مي شوند:

 • کنترل مصارف گرمايشي درزمان استفاده از ساختمان (مسکوني و غيرمسکوني)
 • خاموشي يا آماده باش موتورخانه پس از ساعت کاري ساختمان هاي غيرمسکوني (در ساختمانهاي اداري-آموزشي- عمومي- تجاري)
سیستم BMS

هنگام استفاده از موتورخانه در ساختمانهاي مسکوني و يا غيرمسکوني و با در نظر گرفتن شرايط کارکرد زمستاني تابستاني و براي کنترل گرمايش، مشعلها و پمپها توسط يک منحني حرارتي کنترل مي شوند. در اين منحني دماي آب گرم چرخشي در تاسيسات، تابعي از درجه حرارت محيط خارج ساختمان مي باشد و به صورت لحظه اي و خودکار متناسب با تغييرات دماي خارج ساختمان کنترل مي شود و باعث ايجاد دماي يکنواخت در داخل ساختمان مي گردد. بدين صورت هنگام گرم شدن دماي محيط خارج ساختمانمشعلها و پمپها به اندازه اي کار مي کنند که گرمايش در حد مورد نياز و در محدوده آسايش حرارتي تامين شود و از توليد بيش از حد حرارت که موجب کلافگي و باز شدن پنجره ها بمنظور تعديل دماي اتاقها مي گردد جلوگيري مي نمايد. براي تامين دماي آب گرم مصرفي مطابق با شرايط مطلوب تعريف شده نيز تجهيزات موتورخانه به اندازه اي کار مي کنند که تنها دماي آب گرم مصرفي در ساعتهاي مورد نظر به حد تعريف شده و مطلوب برسد و نه بيشتر. در ساختمانهاي با کاربري غيرمسکوني نظير ادارات، مدارس، مجتمع هاي تجاري و ... نيز بدليل غيرپيوسته بودن ساعت بهره برداري از ساختمان، سيستم کنترل هوشمند موتورخانه توسط يک تقويم زماني پس از ساعت کاري و تا زمان پيش راه اندازي موتورخانه در صبح روز بعد، موتورخانه را کاملاً خاموش و يا در وضعيت آماده باش (کنترل دماي آب گرم چرخشي در يک دماي ثابت و پائين) قرار مي دهد.

ويژگيهاي منحصربفرد استفاده از سيستم هاي کنترل هوشمند موتورخانه در مقايسه با ساير روشهاي بهينه سازي مصرف انرژي :

 • مستقل بودن عملکرد سيستم از مساحت زيربناي ساختمان
 • پيک زدايي مصرف سوخت در اوج سرما
 • کنترل مستقيم و از مبداء تجهيزات حرارتي ساختمان
 • بهينه سازي مضاعف مصرف سوخت در ساعتهاي تعطيلي ساختمانهاي غيرمسکوني
 • صرفه جويي هوشمنـد در پيش راه انـدازي و تسـريع در خـاموشي (يا دمـاي آماده باش) موتورخانه
 • دوره موثر صرفه جويي و بهينه سازي مصرف سوخت (12 ماه سال)
 • زمان مناسب نصب و بهره برداري از سيستم هاي کنترل هوشمند موتورخانه
 • تثبيت محدوده آسايش حرارتي در ساختمان

وجود سردرگمي در ساختارهاي سنتي و حذف آن در ساختار هوشمند:

سیستم BMS

نمونه اي از نرم افزار گرافيکي جهت کنترل تاسيسات و فرايند:

سیستم BMS

فرايند طراحي و نصب و راه اندازي پروژه BMS

در پياده سازي يک پروژه سيستم مديريت هوشمند ساختمان مراحل مشروحه ذيل انجام مي پذيرد.

 • مطالعه رفتاري کاربري ساختمان از لحاظ شناخت نواحي و يا فرايندهاي پر مصرف – فرايند بحران و آسيب شناسي , ..
 • تهيه سناريوهاي منطقي و قابل توجيه کنترل و مانيتورينگ در راستاي اهداف کنترل
 • طبقه بندي نيازهاي کنترلي بر اساس ضرورت ها و طرح هاي توسعه
 • نهايي نمودن و هماهنگي بين نيازها و سناريوي کنترلي با خواسته کارفرما و کاربري ساختمان
 • تعيين تعداد و نوع ورودي و خروجي هاي کنترلر
 • تامين زيرساختارهاي مناسب در تاسيسات الکتريکي و مکانيکي ساختمان در جهت رفع نيازهاي BMS
 • تعيين نوع تجهيزات و شرکت‌هاي تامين کننده
 • تهيه نقشه ها و دستورالعمل هاي اجرايي (همزمان با طراحي تاسيسات الکتريکي بايست صورت پذيرد)
 • نصب و راه اندازي تجهيزات (همزمان با نصب تجهيزات الکتريکي )
 • تحويل پروژه بر اساس تست و بازبيني صحت تجهيزات و منطق کنترلي با روش هاي متعارف و استاندارد
 • تحويل مدارک فني و نقشه هاي ASBUILT و دستورالعمل هاي بهره برداري و تعمير و نگهداري

 Developed by BITA کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ساینا مهر روجا گستر است. 2018-2014©